Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color
Portal Rasmi Bahagian Perundangan dan Governans

heade jataheade umkheade bpgheade 10

  

 

BAHAGIAN PERUNDANGAN DAN GOVERNANS

  

 

Penasihat Undang-Undang (PUU), UMK telah dilantik pada 11 Mac 2012 dan pada 13 Mac 2012, Pejabat Penasihat Undang-Undang (Pejabat PUU) telah diwujudkan dan ditempatkan di bawah Jabatan Canselori. Pejabat ini terdiri daripada empat (4) orang staf iaitu Penasihat Undang-Undang, Pegawai Undang-Undang, Setiausaha Pejabat dan Pembantu Tadbir (Perkeranian dan Operasi (P/O)).

 

Nama pejabat PUU telah di ubah kepada Bahagian Perundangan dan Governans (BP&G) melalui Pekeliling Pentadbiran Bil. 1/2013 - Carta Organisasi Universiti Malaysia Kelantan bertarikh 2 Januari 2013.