Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color
Portal Rasmi Pejabat Penasihat Undang-Undang

heade jataheade umkheade bpg

 Perintah Universiti Malaysia Kelantan (Pemerbadanan) 2006 [P.U. (A) 415]     

 

Perintah Universiti dan Kolej Universiti (Pengubahan dan Penambahan kepada, Perlembagaan) (Universiti Malaysia Kelantan) 2010 [P.U. (A) 461]     

Perintah Universiti dan Kolej Universiti (Perlembagaan Universiti Malaysia Kelantan) (Pindaan) 2012 [P.U. (A) 407]   

 

Akta Badan-badan Berkanun (Tatatertib dan Surcaj) 2000 [Akta 605]     

Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 [Akta 30]
mengandungi pindaan terkini – Akta A1342
    

Akta Universiti dan Kolej Universiti (Pindaan) 2012 [Akta A1433] [BAHASA]/[ENGLISH]     

 

Panduan Penyediaan / Penyemakan Dokumen Perundangan     

Panduan Mengenai Peraturan dan Permohonan Melakukan Pekerjaan Luar     

 

Borang Permohonan Penyediaan / Penyemakan Dokumen Perundangan     

Borang Aduan / Laporan Isu Perundangan

    

Borang Permohonan untuk Melakukan Pekerjaan Luar