Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color
Portal Rasmi Pejabat Penasihat Undang-Undang

heade jataheade umkheade bpg

gubalan-inguaman-inpenasihatan-in

    

PENASIHATAN

 

Menasihati Universiti dalam semua hal perundangan berkaitan dengan

governans, dasar, pembangunan, staf, hal ehwal pelajar, hal ehwal kampus dan

hal ehwal akademik.


 Memberi nasihat dalam penyediaan apa-apa dokumen, surat, laporan dan sebagainya.


Menasihati Universiti dan pihak-pihak berkenaan tentang

akta, perlembagaan, statut, kaedah, peraturan, perundangan subsidiari

atau keputusan kehakiman yang relevan dan memerlukan pengubahsuaian

berlandaskan amalan dan prosedur Universiti.