Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color
Portal Rasmi Pejabat Penasihat Undang-Undang

heade jataheade umkheade bpg

gubalan-inguaman-inpenasihatan-in

 

GUBALAN

   

Menyedia, menderaf, menyemak dan menasihati terma-terma dan syarat-syarat

di dalam memorandum persefahaman, perjanjian, surat niat dan dokumen perundangan lain

seperti polisi, tatacara, panduan dan sebagainya.


 Membuat rundingan berkaitan terma-terma dan syarat-syarat di dalam  dokumen berkaitan

dengan agensi-agensi Kerajaan dan antarabangsa, universiti tempatan dan luar negara dan sektor industri

bagi melindungi kepentingan Universiti.


Mengemukakan dan menjelaskan cadangan deraf atau pindaan

perlembagaan, statut, kaedah, perintah dan peraturan dll kepada

Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM).