Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color
Portal Rasmi Pejabat Penasihat Undang-Undang

heade jataheade umkheade bpg

gubalan-inguaman-inpenasihatan-in

       

   GUAMAN

 

Memantau dan melapor kepada Universiti kes-kes litigasi di mahkamah yang

melibatkan Universiti, staf dan pelajar.


 Menyelia dan membantu panel peguam yang mewakili Universiti.


 Meneliti dokumen mahkamah yang disediakan oleh panel peguam.


 Mengurus pelantikan dan penamatan, menyelia dan memantau prestasi panel peguam.