Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color
Portal Rasmi Bahagian Perundangan dan Governans

heade jataheade umkheade bpg

 imgLaw

BAHAGIAN PERUNDANGAN DAN GOEVERNANS

Bahagian Perundangan dan Governans (BP&G) ditubuhkan bagi menasihati dan memberikan khidmat berkaitan perundangan kepada Pihak Pengurusan Universiti dan Pusat Tanggungjawab lain yang memerlukan khidmat sedemikian agar transaksi-transaksi yang dimasuki oleh pihak-pihak tersebut mematuhi skop dan bidang kuasa yang diberikan oleh Perlembagaan Universiti Malaysia Kelantan [P.U (A) 462/2010] kepadanya.

 

slider-shadow