GUBALAN

Menyedia, menderaf, menyemak dan menasihati terma-terma dan syarat-syarat
di dalam memorandum persefahaman, perjanjian, surat niat dan dokumen perundangan lain
seperti polisi, tatacara, panduan dan sebagainya.Membuat rundingan berkaitan terma-terma dan syarat-syarat di dalam dokumen berkaitan
dengan agensi-agensi Kerajaan dan antarabangsa, universiti tempatan dan luar negara dan sektor industri
bagi melindungi kepentingan Universiti.


Mengemukakan dan menjelaskan cadangan deraf atau pindaan
perlembagaan, statut, kaedah, perintah dan peraturan dll kepada
Kementerian Pengajian (KPT).