THE AMAZING SLIDESHOW ADDON!


Want to make your website more attractive? Get a stunning hero
section with the Slideshow addon in SP Page Builder Pro.
It’s easy, fast, and gorgeous.

LEARN MORE

PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG

Pejabat Penasihat Undang-Undang (PUU) ditubuhkan bagi menasihati dan memberikan khidmat berkaitan perundangan kepada Pihak Pengurusan Universiti dan Pusat Tanggungjawab lain yang memerlukan khidmat sedemikian agar transaksi-transaksi yang dimasuki oleh pihak-pihak tersebut mematuhi skop dan bidang kuasa yang diberikan oleh Perlembagaan Universiti Malaysia Kelantan (P.U (A) 462/2010) kepadanya.